Pristup ispitivanju i odabir naziva škole iz padajućeg izbornika biti će moguć 15 minuta prije planiranog početka provedbe ispitivanja.

Uputa: Prije odabira škole, potrebno je zatvoriti sve druge preglednike i prozore unutar trenutnog preglednika.

Izaberi školu

Napomena: Ukoliko škola nije na popisu, obratite se NCVVO administratoru